Psycholoog voor volwassenen

Iedereen kent gelukkige en ongelukkige periodes in zijn of haar leven. Veel mensen zullen de ervaring hebben dat na een periode van tegenslag, somberheid, angsten of spanningen er langzaamaan weer betere tijden aanbreken. Soms kan men echter het gevoel krijgen dat probleemsituaties niet veranderen of zelfs groter worden. De problemen beginnen invloed te krijgen op andere levensgebieden en men heeft het gevoel er zelf niet meer uit te komen.

Op zo'n moment kan het gewenst zijn om contact met een psycholoog op te nemen. Voor veel mensen is dit een moeilijke stap en juist daarom is het prettig als u na het nemen van deze beslissing snel, persoonlijk en professioneel geholpen kunt worden.

Toestemming voor onderzoek en/of behandeling:

Wanneer een kind jonger dan 16 jaar onderzocht of behandeld wordt door Psychologen Praktijk Klooster, moeten de gezaghebbende ouders hiervoor beide expliciet toestemming geven door het toestemmingsformulier te ondertekenen.

Ook als in geval van echtscheiding een kind (jonger dan 16 jaar) wordt aangemeld, wordt de aanmeldende ouder verplicht tijdens het intakegesprek een verklaring te ondertekenen, waarin hij/zij verklaart de andere ouder volledig te informeren betreffende de aanmelding en behandeling van hun kind.